Spune NU violenței!

În cadrul proiectului Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor, în Școala Gimnazială ”Teleki Domokos” din Gornești, Jud Mureș s-au desfășurat activități ce au avut ca scop motivarea tinerilor pentru luarea de măsuri ce pot determina schimbări sociale, precum și implicarea  în prevenirea unora sau mai multora dintre temele asociate violenței.

Obiectivele specifice ale activităților au fost:

  Oferirea tuturor copiilor de medii de învățare sigure, incluzive și eficiente

 Asigurarea că toți copiii obțin cunoștințe și abilități pentru promovarea unei culturi de pace și non-violență

-Reducerea impactului violenței în familii, școli și comunități

-Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență în mediul școlar

Grupul țintă a fost format din copii/elevi din ciclul gimnazial și primar, care au lucrat împreună cu profesorii diriginiți, învățătorii  și consilierul educativ al școlii.

poster_19days_2018_FICE_Acor (1)

Scroll to Top