Sărbătorirea Zilei Educației Nonformale

Organizator: prof. Antal Ibolya Éva
Colaborator: d-na psiholog Pápai Annamária
Grup țintă: 22 de părinți ai elevilor clasei I din Școala Gimnazială Periș

Obiectivele activității:
– păstrarea relației corăspunzătoare între elevi, părinți și școală
– compararea desenelor elevilor cu cele ale părinților – evaluarea psihologică a acestora
-prezentarea caracteristicilor psihologice ale micului școlar
– aplicarea jocului comportamentelor cu părinții prezenți
– descoperirea de către părinții elevilor noștrii că jocul este o activitate plăcută, voluntară, cu reguli mai mult sau mai puţin stricte, că este o activitate în cadrul căreia participanţii se simt liberi, neconstrânşi, unde îşi explorează şi îşi pun în valoare abilităţile cunoscute şi mai puţin cunoscute, propria fiinţă.
– înțelegerea și acceptarea educației nonformale ca parte inseparabilă în procesul de învățare activă, autoresponsabilizatoare

Scroll to Top