”Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”

30.07.2021

Școala Gimnazială „Teleki Domokos” com. Gornești în parteneriat cu Fundația Roma Education Fund Romania (REF) a implementat în perioada 2018-2021 proiectul intitulat ”Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”, finanțat din fonduri publice, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul principal al proiectului a fost/este reducerea abandonului școlar timpuriu prin creșterea accesului copiilor romi (și nu numai) la educație primară de calitate.
În continuarea/completarea proiectului, școala noastră a organizat în săptămâna 26-30 iulie 2021, activități ce vizează sustenabilitatea acesteia, concretizate prin „Grădinița estivală 2021” derulată la Grădinița Gornești și „Școala de vară” organizată pentru elevii claselor primare de la Șc. Gimn.
“Teleki Domokos” Gornești și Școala Primară Petrilaca de Mureș.
Sperăm ca și prin aceste activități să prevenim părăsirea timpure a școlii la nivelul învățământului primar și să îmbunătățim rezultatele și frecvența școlară.

Felicitări cadrelor didactice implicate și elevilor participanți!

#telekidomokosschool #ref #REF #educatiedecaliate #sustenabilitate

Scroll to Top