Activitate de diseminare

1.) Activitatea: Iarna în M-ții Carpați

Activitate comună copii-învățător pentru împărtășirea experiențelor benefice dezvoltării optime a copiilor școlari în zilele noastre
Obiective: descoperirea eficienței a metodelor non formale în cadrul orelor de Științe, Geografie în învățământul primar
Mijloace: material de la curs
Grup ţintă: elevii claselor I și a IV-a
Rezultate aşteptate: expoziția proiectelor


2.) Activitatea: Activitate comună copii-învățător pentru împărtășirea experiențelor benefice dezvoltării optime a copiilor școlari în zilele noastre

Obiective: îmbunătățirea metodelor de predare a științelor în învățământul primar
Mijloace: material de la curs
Grup ţintă: elevii clasei I. şi părinţii acestora
Rezultate aşteptate: adaptarea metodelor de predare la specificul vârstei
Realizatori: Ibolya Eva Antal, Kolcsár Berekméri Gyöngyvér

Scroll to Top