Activitate de diseminare – Ziua mondială a apei

22.03.2018.

Grup țintă: clasele I-IV din Școala Gimnazială ”Teleki Domokos” Gornești/structura Școala Gimnazială Periș,
Realizatori: Kolcsar Gyongyver, Antal Ibolya Eva
Parteneri în activitate: prof. Szabo Kinga, prof. Fazakas Erika Obiective: stimularea interesului copiilor pentru protejarea mediului înconjurător în general, a apei în special; identificarea rolului pe care aceasta îl are în viața lor

Scroll to Top