Activitate de diseminare -Ziua cititului împreună/ World Read Aloud Day

1. 02.2018

Obiective: Promovarea lecturii ca abilitate de viață
Grup ţintă: elevii claselor V-VIIIA și clasa VI B din Școala Gimnazială Teleki Donokos , Gornești
Realizator: Sandor Veronica
Colaboratori: Levente Mihály Antal (participant E+) , Gyuri Diamantstein, Kati Kolozsvari , Pap Katalin(participant E+) Kovacs Gyongyver (profesori care nu au participat in mobilitati e+ )

http://www.litworld.org/wrad/

https://live.etwinning.net/events/event/43831

Scroll to Top