Activitate de diseminare – Lecție demonstrativă

30.01.2018

Ora de geografie într-o clasă virtuală

Realizator: Antal Levente M.
Obiective: Prezentarea și familiarizarea profesorilor din comisia metodică “Om și societate” cu spațiul virtual edmodo.com (class cod: ew9tcj) și 6 aplicații ce pot fi utilizate cu succes la orele de geografie dar și istorie, biologie, religie, etc.
Locația: Centrul de documentare și informare al Școlii Gimnaziale “Teleki Domokos” Gornești
Participanți: elevii clasei a V.B și 8 cadre didactice neparticipante la proiectul E+

Scroll to Top