Activitate de diseminare – Importanța metodelor non-formale în cadrul orelor de științe

06.03.2018.

Grup țintă: Cercul metodic al învățătorilor cl. a IV-a din zona Târgu Mureș – secția maghiară (35 cadre didactice)
Obiective: Prezentarea învățării non-formale, prezentarea Jocului de rol ecologic, prelucrarea proiectului “Dunărea- de la Pădurea Neagră până la Marea Neagră”
Realizator: Antal Ibolya Éva

Scroll to Top