Activitate de diseminare-21.12.2017

1.) Jocuri dramatice
Obiective: : motivarea elevilor pentru a-și exprima ideile, creativitaea
Grup ţintă: elevii clasei a IV-a din Școala Gimnazială Periș
Realizator: Ibolya Eva Antal
Colaboratori: Kolcsár Berekméri Gyöngyvér, Attila Imre

2.) Importanţa programului de formare europeană- Erasmus+– prezentarea Power Point şi a altor informaţii în cadrul Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale Periș
Grup ţintă: cadre didactice din Școala Gimnazială Periș
Realizatori: Kolcsár Berekméri Gyöngyvér, Attila Imre
Colaborator: Ibolya Eva Antal

Scroll to Top