Activitate de diseminare – 09.06.2018

Activitate în cadrul conferinței internaționale organizate de CJRAE Mureș cu titlul “Generația digitală – De la integrare la dependență în relația cu tehnologia informației
Realizator: Antal Levente M., Antal Ibolya É., Şandor Veronica, Imre Attila
Obiective: prezentarea unor exemple de bună practică realizate pe baza cunoștințelor acumulate în cadrul proiectului E+ “Pentru noi prin noi înșine ”
Locația: Palatul Culturii – Tg. Mureș
Participanți: cadre didactice, psihologi, specialiști în educație participante la conferință

Scroll to Top