Rezultatele Competiției Naționale „Școală Europeană” – mai 2019

Competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale.

Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.

Ca urmare a activităților sale educative din ultimii trei ani, în anul 2019, școala noastră, Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești este una dintre câștigătoarele acestei prestigioase distincții. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la acest important succes.

Scroll to Top