Noi, cei de dincolo de cărți și caiete!

Obiective:
-dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba română
-dezvoltarea competențelor de exprimare scrisă și argumentare
– socializarea în limba română
-coeziunea grupului de elevi

Propunător: prof. Șandor Veronica
Data:4 septembrie 2018
Grupul țintă: elevi din clasele a VI-a și a VII- a B

Scroll to Top