Activități

Titlu: Școala altfel, saptamâna altfel
Grup țintă: clasa a VIII-a
Data: 29-31. Octombrie
Activitate: Elevii au avut parte de diferite activitați nonformale, activitati care s-au incheiat cu partea de reflectare. Partivipanții au jucat jocuri de societate în perechi, au citit în clasă cărți literare la alegere, au jucat jocuri pentru dezvoltarea spiritului de echipă. La sfârșit fiecare elev în parte a reflectat asupra propriilor impresii, sentimente.
Joc de societeta: Montego Bay
Joc pt. dezvoltarea spiritului de echipă: Traversează mlaștina
Cărți citite: majoritatea au citit romanul contemporan intitulat a Gömb, carte care anul acesta a fost promovat de către organizatorii Târgului de cărți din Tg. Mureș.
Cărțile de joc, folosite la etapa reflectării au fost descărcate de pe site-ul Fundației Noi Orizonturi.
www.noi-orizonturi.roTitlu: Ora deschisa-Metode non-formale, Copiii in lumea digitala
Data: 16. oct. 2018
Context: Ziua Mondiala a Alimentatiei
Organizatori: Prof. inv. primar Kolcsár Berekméri Gyöngyvérr Gyöngyvér, prof. inv. primar. Fülöp Mária-Magdalena 
Grup țintă: 18 cadre didactice
Locația: Scoala Gimnaziala „Teleki Domokos” Gornesti, Sala CDI
Tematica:
-prezentarea unor metode non-formale prin aplicarea lor in ora
-implicarea cadrelor didactice in activitatea desfasurata
-prezentarea unor jocuri digitale
-prezentarea referatului „Copiii in lumea digitala”
-dezbatere pe tema referatuluiData: 12 oct. 2018
Context: Sărbătorirea Zilei Educației Nonformale
Organizator: prof. Antal Ibolya Éva
Colaborator: d-na psiholog Pápai Annamária
Grup țintă: 22 de părinți ai elevilor clasei I din Școala Gimnazială Periș

Obiectivele activității:
– păstrarea relației corăspunzătoare între elevi, părinți și școală
– compararea desenelor elevilor cu cele ale părinților – evaluarea psihologică a acestora
-prezentarea caracteristicilor psihologice ale micului școlar
– aplicarea jocului comportamentelor cu părinții prezenți
– descoperirea de către părinții elevilor noștrii că jocul este o activitate plăcută, voluntară, cu reguli mai mult sau mai puţin stricte, că este o activitate în cadrul căreia participanţii se simt liberi, neconstrânşi, unde îşi explorează şi îşi pun în valoare abilităţile cunoscute şi mai puţin cunoscute, propria fiinţă.
– înțelegerea și acceptarea educației nonformale ca parte inseparabilă în procesul de învățare activă, autoresponsabilizatoareTitlu: „Pentru noi prin noi înșine” proiect Erasmus+ nr. 2017-1-RO01-KA101-036198
Data: 13-14 oct. 2018
Context: Sărbătorirea „Erasmus days”
Organizatori: Prof. Antal Levente M., prof Șandor Veronica
Grup țintă: 32 de directori din 16 județe ale țării și municipiul București
Locația: International School of Bucharest
Tematica:
– prezentarea impactului proiectului Erasmus+ asupra Școlii Gimnaziale Teleki Domokos Gornești
– Exemplificarea metodelor de diseminare și vizibilitate folosite în cadrul proiectului
-prezentarea broșurii cu modele de bune practici realizată la finalul proiectului E+
-dezbateri pe tema beneficiilor aduse actului educațional prin implementarea proiectelor Erasmus+

Mulțumim AVE România pentru colaborareTitlul activității: Lumea matematicii
Data: 26. septembrie 2018.
Grup țintă: elevii claselor I. și a II-a
Obiectivele activității:
-folosirea și cunoașterea unor jocuri noi: BRAIN BOX ,MATH DICE și ÎNMULȚIREA, ca fiind principalele mijloace de educare
– înțelegerea descrierii jocurilor și aplicarea descrierilor în realitate
-descoperirea Lumii matematicii prin activități non formale și digitale
-folosirea aplicației learningapps.org și a paginii web www.szorzotabla.hu în procesul de învățare
-elevii noștrii să descopere că jocul este o activitate plăcută, voluntară, cu reguli mai mult sau mai puţin stricte, că este o activitate în cadrul căreia participanţii se simt liberi, neconstrânşi, îşi explorează şi îşi pun în valoare abilităţile cunoscute şi mai puţin cunoscute, propria fiinţă.
Organizatori: prof. înv. primar Antal Ibolya Éva, prof. înv. primar Kolcsár GyöngyvérTitlu: Diferiți, dar împreună!

Context: Sărbătorirea „Zilei Europene a Limbilor Străine”
Organizatori: Prof. Pap Katalin, prof Șandor Veronica
Prof. parteneri: prof. Kovacs Gyöngyvér, prof. Stângaciu Roxana 
Grup țintă: elevii claselor a VI- a și a VIII-a A, aV-a B și a VII B
Tematica:
– importanța studierii limbilor străine
– Erasmus+ și dezvoltarea competențelor lingvistice
-prezentare de afișe
-recitare de cântece și poezii
-dezbaterea unor gânduri și citate pe tema diversității lingvistice

Mulțumim celor implicați, pentru ideile bune, spiritul de echipă și răbdarea de care au dat dovadă!Activitate Erasmus de Ziua Europeană a Limbilor
În această zi împreună cu elevii clasei a VII-a am marcat pe Google Maps țările vizitate de noi. Totodată am spus câte un cuvânt în limbile țărilor respective (danke, Hrvatska, padlizsán, agora, bella etc.) A fost o experiență plăcută. Am vizionat un scurt material video despre cuvântul magic mulțumesc în mai mult de 30 de limbi, după care elevii lucrând în grup mare au asamblat părțile hărții europei. Lucrând câte doi au realizat steaguri și au scris pe verso mulțumesc în limba corespunzătoare a steagului. La final elevii au reflectat asupra celor memorate și împărtășite prin joc.20.05.2018
Experimentele micului explorator
Realizatorii activității: membrii grupului Erasmus+: Kolcsar Gyongyver, Antal Ibolya Eva
Partener în activitate: prof. Szabó Ferencz.
Această actictivitate a avut ca scop transmiterea unor strategii pentru recunoașterea și realizarea proceselor de experimente fizice și chimice, identificarea rolului pe care aceasta îl are în viața lor.Titlul activității: Aplicarea locală a unor proiecte internaționale (Erasmus+ & eTwinning & World cleanup day 2018)
Data desfășurării: 15.09.2018
Locul desfășurării: Gornești, Iara de Mureș
Responsabili: Antal Levente M., Șandor Veronica
Scopul activității:-implicarea elevilor și profesorilor în activități locale ca parte a unor evenimente de anvergură națională/internațională
-conștientizarea beneficiilor acestor acțiuni la nivelul individului și al comunității locale
-furnizarea de exemple de bună practică celorlalte unități de învățământ prin diseminarea acțiunilor la Tv, pe FB și siteul școlii
Participanți: 32 de elevi și 6 cadre didactice de la Șc. Gimn. „Teleki Domokos” GorneștiTitlul activității: Beneficiile instituționale ale proiectelor internaționale Erasmus+
Activitate realizată în cadrul Concursului zonal de competențe lingvistice în limba română “Pași în lumea textului”.
Data: 15 mai 2018
Grup țintă: cadre didactice din mediul rural

Obiectivul activității:
– prezentarea beneficiilor aduse de proiectul Erasmus+ „Pentru noi prin noi înșine” Școlii Gimnaziale “Teleki Domokos” din Gornești
-prezentarea unor platforme educaționale studiate în cadrul mobilității Erasmus+
– informarea cadrelor didactice cu privire la depunerea proiectelor Erasmus+

Organizatori: director prof. Antal Levente Mihály, prof. Kolozsvari Iulia, prof. Șandor Veronica, prof. Stângaciu Roxana.Diseminare: ”Clasa mea virtuală”- 06.iunie 2018.
Realizatori activității au fost Kolcsár Gyöngyvér, membru al grupului Erasmus și doamna profesor de limba engleză Pereș Erika Edith.
Obiectivele:
-bună informare a cadrelor didactice privind metodele moderne de predare-învăţare utilizate la nivel European
-împărtăşirea cunoştinţelor dobândite în timpul cursului
-diiscuții având ca temă aplicaţia online EdPuzzle- inovatoare care permite editarea oricărui video de pe Web aşa încât să poată fi păstrate porțiunile utile scopului învăţării şi/sau adăugarea de observaţii și întrebări audio personalizate pentru grupul de elevi cu care se lucrează ( aplicaţia permite şi crearea claselor virtuale ceea ce face posibilă monitorizarea muncii individuale a membrilor grupului.).Activitate de diseminare: ”Ziua pământului”
23. aprilie 2018.
Realizatori activității au fost membrii grupului Erasmus: Kolcsár Gyöngyvér, Antal Ibolya Éva.
Obiectivele
a) promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor
b) realizarea unor creaţii literare şi plastice libere privind atitudinea faţă de Planeta Pământ
c) conştientizarea tuturor participanţilor asupra importanţei protejării naturii pentru o viaţă sănătoasă, pentru un aspect estetic al mediului, pentru alinierea la standarde europene
d) familiarizarea elevilor cu aplicația LearningApps.org
e) promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii de echipa interdisciplinarăTitlu: Noi, cei de dincolo de cărți și caiete!

Obiective:
-dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba română
-dezvoltarea competențelor de exprimare scrisă și argumentare
– socializarea în limba română
-coeziunea grupului de elevi

Propunător: prof. Șandor Veronica
Data:4 septembrie 2018
Grupul țintă: elevi din clasele a VI-a și a VII- a B

 Activitate de diseminare – 09.06.2018

Activitate în cadrul conferinței internaționale organizate de CJRAE Mureș cu titlul „Generația digitală – De la integrare la dependență în relația cu tehnologia informației
Realizator: Antal Levente M., Antal Ibolya É., Şandor Veronica, Imre Attila
Obiective: prezentarea unor exemple de bună practică realizate pe baza cunoștințelor acumulate în cadrul proiectului E+ „Pentru noi prin noi înșine ”
Locația: Palatul Culturii – Tg. Mureș
Participanți: cadre didactice, psihologi, specialiști în educație participante la conferință

 Activitate de diseminare – 25.06.2018

Activitate outdoor, team-building
Realizator: Fülöp Mária-Magdalena
Obiective: A apropia părinții și familiile de viața școlară, de a participa în activități de team-building împreună cu elevi.
Locația: malul Mureșului, Gornești
Participanți: elevii clasei I.B și a 9 părinții, respectiv frații elevilorActivitate de diseminare 06.03.2018.

Importanța metodelor non-formale în cadrul orelor de științe.
Grup țintă: Cercul metodic al învățătorilor cl. a IV-a din zona Târgu Mureș – secția maghiară (35 cadre didactice)
Obiective: Prezentarea învățării non-formale, prezentarea Jocului de rol ecologic, prelucrarea proiectului „Dunărea- de la Pădurea Neagră până la Marea Neagră”
Realizator: Antal Ibolya ÉvaActivitate de diseminare
22.03.2018.
Ziua mondială a apei
Grup țintă: clasele I-IV din Școala Gimnazială ”Teleki Domokos” Gornești/structura Școala Gimnazială Periș,
Realizatori: Kolcsar Gyongyver, Antal Ibolya Eva
Parteneri în activitate: prof. Szabo Kinga, prof. Fazakas Erika Obiective: stimularea interesului copiilor pentru protejarea mediului înconjurător în general, a apei în special; identificarea rolului pe care aceasta îl are în viața lorActivitate de diseminare- 19.03.2018

Să învățăm biologia cu InnerBody.com!
Grup ţintă: elevii clasei a VII.-a din Școala Gimnazială Teleki Domokos Gornești/structura Periș
Realizator: Kolcsár Berekméri Gyöngyvér
Colaborator: prof. Kali EmeseDiseminare
Curs interactiv de inițiere ICT/TIC pentru colegii profesori (01-06.03.18)De Ziua Internațională a Cititului o parte din elevii școlii noastre au avut parte de activitatăți nonformale în bibliotecă respectiv la grădiniță.
Elevii țintă au fost elevii claselor a VI-a și a VII-a.
Parteneri în activitate: Roxana Stângaciu, Berekméri Ildikó, Bíró Tímea
Scopul activității: promovarea literaturii în mod nonformal
Elevii clasei a VI-a au făcut cunoștință cu următoarele cărți din literatura contemporană: Jurnalul lui Dracula Junior și Micsoda társaság. Firele răsucite în jurul degetelor reprezintă conexiunea dintre noi oamenii prin lectură. Activitatea s-a încheiat cu feed back-ul scris al elevilor despre importanța cititului..
Elevii claselor a VII-a au citit povești Lázár Ervin copiilor din grădiniță.Activitate de diseminare
1.) Activitatea: Iarna în M-ții Carpați
Activitate comună copii-învățător pentru împărtășirea experiențelor benefice dezvoltării optime a copiilor școlari în zilele noastre
Obiective: descoperirea eficienței a metodelor non formale în cadrul orelor de Științe, Geografie în învățământul primar
Mijloace: material de la curs
Grup ţintă: elevii claselor I și a IV-a
Rezultate aşteptate: expoziția proiectelor
2.) Activitatea: Activitate comună copii-învățător pentru împărtășirea experiențelor benefice dezvoltării optime a copiilor școlari în zilele noastre
Obiective: îmbunătățirea metodelor de predare a științelor în învățământul primar
Mijloace: material de la curs
Grup ţintă: elevii clasei I. şi părinţii acestora
Rezultate aşteptate: adaptarea metodelor de predare la specificul vârstei
Realizatori: Ibolya Eva Antal, Kolcsár Berekméri GyöngyvérActivitate de diseminare – 30.01.2018

Lecție demonstrativă – Ora de geografie într-o clasă virtuală
Realizator: Antal Levente M.
Obiective: Prezentarea și familiarizarea profesorilor din comisia metodică „Om și societate” cu spațiul virtual edmodo.com (class cod: ew9tcj) și 6 aplicații ce pot fi utilizate cu succes la orele de geografie dar și istorie, biologie, religie, etc.
Locația: Centrul de documentare și informare al Școlii Gimnaziale „Teleki Domokos” Gornești
Participanți: elevii clasei a V.B și 8 cadre didactice neparticipante la proiectul E+Activitate de diseminare- 1. 02.2018

1.) Ziua cititului împreună/ World Read Aloud Day
Obiective: Promovarea lecturii ca abilitate de viață
Grup ţintă: elevii claselor V-VIIIA și clasa VI B din Școala Gimnazială Teleki Donokos , Gornești
Realizator: Sandor Veronica
Colaboratori: Levente Mihály Antal (participant E+) , Gyuri Diamantstein, Kati Kolozsvari , Pap Katalin(participant E+) Kovacs Gyongyver (profesori care nu au participat in mobilitati e+ )

http://www.litworld.org/wrad/
https://live.etwinning.net/events/event/43831Activitate de diseminare-21.12.2017

1.) Jocuri dramatice
Obiective: : motivarea elevilor pentru a-și exprima ideile, creativitaea
Grup ţintă: elevii clasei a IV-a din Școala Gimnazială Periș
Realizator: Ibolya Eva Antal
Colaboratori: Kolcsár Berekméri Gyöngyvér, Attila Imre

2.) Importanţa programului de formare europeană- Erasmus+– prezentarea Power Point şi a altor informaţii în cadrul Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale Periș
Grup ţintă: cadre didactice din Școala Gimnazială Periș
Realizatori: Kolcsár Berekméri Gyöngyvér, Attila Imre
Colaborator: Ibolya Eva AntalActivitate de diseminare

Titlu: Hungarian Culture`s Day-eTwinning event
1.Prezentare despre cultura maghiară, realizarea sigiliilor de ceară
Realizator: Fülöp Mária-M.
Colaboratori: Nagy-L. Anna, Szabó Adél
Grup țintă: Clasele primare (Preg.-I.-II.), Șc. Gimn. ”Teleki Domokos”, Gornești
2.Teatru interactiv: A kíváncsi hóember
Realizator:Farczadi Zsuzsanna, Fülöp Mária-M.
Grup țintă: Clasele primare, Șc. Gimn. ”Teleki Domokos”, Gornești
3.Cooking Class: Dots/ Túró rudi
http://cookingclass17.blogspot.ro/…/dots-romania-teleki-dom…
Realizator: Fülöp Mária-M.
Grup țintă: Clasa I.B., Șc. Gimn. ”Teleki Domokos”, GorneștiActivitate de diseminare
Titlu: Povestea unui om de zapada
Realizatori: Fulop Marika si Farczadi Zsuzsanna
Grup tinta: elevii claselor primare din Scoala Gimnaziala „Teleki Domokos”
Data: 26 ianuarie 2018Cu ocazia zilei culturii maghiare, am desfășurat un spectacol interactiv cu și pentru copii. Gazdele ecestui spectacol au fost elevii clasei a VII-a. Am fost martorii unor recitări, a unei prezentări emaze și al unui chestionar online. La sfârșitul activității fiecare participant și invitat a primit în amintire un semn de carte.Dinamizarea procesului de predare-învațare-evaluare cu ajutorul resurselor T.I.C. în cadrul orei de geografieTitlu: Diferiți, dar împreună!

Context: Sărbătorirea „Zilei Europene a Limbilor Străine”
Organizatori: Prof. Pap Katalin, prof Șandor Veronica
Prof. parteneri: prof. Kovacs Gyöngyvér, prof. Stângaciu Roxana 
Grup țintă: elevii claselor a VI- a și a VIII-a A, aV-a B și a VII B
Tematica:
– importanța studierii limbilor străine
– Erasmus+ și dezvoltarea competențelor lingvistice
-prezentare de afișe
-recitare de cântece și poezii
-dezbaterea unor gânduri și citate pe tema diversității lingvistice

Mulțumim celor implicați, pentru ideile bune, spiritul de echipă și răbdarea de care au dat dovadă!

Scroll to Top