„Campionii incluziunii”

proiect pentru creșterea capacității școlii de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi

Fundația Noi Orizonturi împreună cu șase școli gimnaziale din comunele: Calvini (jud. Buzău), Gornești (jud. Mureș), Pișcolt (jud. Satu Mare), Sânmihaiu de Câmpie (jud. Bistrița-Năsăud), Teliu (jud. Brașov) și Viișoara (jud Cluj) lansează proiectul „Campionii incluziunii”. În aceste școli, peste 30% dintre copii sunt de etnie romă iar provocările din perioada pandemiei au fost mai mari decât oricând.

Jud Mureș este reprezentat de Școala Gimnazială “Teleki Domokos” Gornești

„Prin acest proiect, Școala Gimnazială “Teleki Domokos” Gornești continuă munca susținută pentru prevenirea părăsirii  timpurii a școlii, îmbunătățirea rezultatelor și frecvenței școlare, asigurarea creșterii șanselor de succes școlar iar pe termen lung accesul pe piața forței de muncă,dezvoltarea de programe integrate pentru creșterea accesului și participării în invățământul obligatoriu al copiilor aparținând grupurilor vulnerabile, reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii prin campanii de conștientizare a elevilor și părinților romi, inclusiv implicarea părinților, instituțiilor publice în prevenirea părăsirii timpurii a școlii, Acum vrem să facem relația cu părinții și mai bună,pentru că fără ei copiii nu pot progresa cu adevărat în învățare, școala fără implicarea părinților se termină din păcate pentru mulți copii, mult prea repede ” Antal Levente Mihály, Director Școala Gimnazială “Teleki Domokos” Gornești.

„Campionii incluziunii” este un proiect care vine cu o abordare nouă, constând în  implicarea activă și responsabilă a părinților, romi și ne-romi, în viața școlii cu scopul de a crește capacitatea instituțiilor școlare partenere de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi. Proiectul va avea o durată de implementare de 18 luni și va cuprinde mai multe tipuri de activități:

  1. formarea profesională a cadrelor didactice în vederea derulării unor activități extracurriculare cu accent pe conștientizarea fenomenului discriminării, a drepturilor și responsabilităților copilului,
  2. formarea colectivului de cadre didactice pentru elaborarea și aplicarea ulterioară a unei strategii de incluziune și de implicare a familiilor în comunitatea școlară, 
  3. organizarea unui program complex de educație parentală (,,școala părinților”),
  4. organizarea unui program de activități extracurriculare pentru elevi  și participarea la o tabără de dezvoltare socio-emoțională, ceea ce va contribui la formarea lor ca lideri ai incluziunii în rândul colegilor.

Participanții la proiect vor lucra pe un spectru curricular ce presupune interacțiunea permanentă cu familiile, având ca teme principale: Dezvoltarea abilităților de părinte, Comunicarea familie-școală, Voluntariatul, Învățarea acasă, Implicarea părinților în luarea deciziilor și Colaborarea cu comunitatea.

Pandemia COVID-19 a relevat, mai mult decât oricând, vulnerabilitatea comunităților defavorizate, decalajele existente între copii din diferite familii în termeni de acces la școala online, precum și rolul esențial al colaborării dintre școală și familiile tuturor copiilor. Însă acolo unde școlile construiesc în mod strategic relații de încredere și colaborare autentică cu familiile tuturor elevilor s-au găsit soluții împreună pentru a facilita învățarea chiar și în condiții provocatoare” – Alina Boariu, manager proiect, Fundația Noi Orizonturi

Ca impact al proiectului, ne așteptăm la o creștere a frecvenței copiilor romi la educație și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii.  Aflați în centrul atenției proictului, elevii se vor simți mai apreciați și mai în siguranță la școală, unde sperăm că vor veni cu dorința și interesul pentru a învăța deoarece și părinții lor îi sprijină mai bine în relația cu școala, dar și pentru că vor simți că sunt apreciați de către profesori cărora le pasă de învățarea lor și au așteptări înalte de la ei pentru viitorul lor. Nu în ultimul rând, copiii vor fi mai încrezători în forțele lor, în faptul că părinții și profesorii lor colaborează pentru binele lor.

Proiectul “Campionii incluziunii”  este co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 (număr contract 2020-EY-PICR-0001). Sub sloganul „Colaborăm pentru o Europă incluzivă”, proiectul se derulează pe o perioada de 18 luni, începând de la 1 octombrie 2021.

Pentru mai multe informații vă invităm să urmăriți pagina proiectului: https://www.noi-orizonturi.ro/campionii-incluziunii/                                                                                                                     

Fundația Noi Orizonturi – Alina Boariu, alina_boariu@noi-orizonturi.ro, tel 0727 301 245

Școala Gimnazială Gimnazială “Teleki Domokos” Gornești – www.scoalagornesti.ro, scoala.gornesti@gmail.com,  tel. 0265342150

Scroll to Top