eTwinning

Despre platforma eTwinning

Școala Gimnazială “Teleki Domokos” susține activitățile educative naționale și internaționale, precum și evenimentele de calitate promovate în interesul elevilor școlii și lărgirea universului cultural a acestora.

Platforma europeană www.etwinning.net se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare, bibliotecarilor şi inspectorilor şcolari. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă. Elevii și cadrele didactice au acces la un cadru activ de învățare, la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic.

Treasures around me eTwinning – Comorile din jurul meu

Cooking class – Proiect international

World Read Aloud Day – eveniment eTwinning

Activități în cadrul proiectelor etwinnig 2019

Activități realizate în cadrul proiectului internaționale”If it’s favor of the environment, it’s worth covering the wastes” ce are ca scop dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, în contextul dezvoltării  durabile.

Activitate eTwinning outdoor- Ziua Pământului 2019

To be able to understand nature, you need to be closer to it. In this activity, along with representatives of the Zoo Tg. Mureș,  students of ”Teleki Domokos” Gornesti school learned more about global warming and what they can do to protect nature

Dezvoltarea creativității- Realizarea de slogane pe tema protejării mediului

Activitate practică- Realizarea săpunului din elemente reciclate

 

Colectarea de materiale plastice și hârtie pentru reciclare